Aan- en afkoppelen
Aankoppelen

Volgorde van aankoppelen:

 • Keggen plaatsen (±30 cm. voor het voorwiel en achter het achterwiel).
 • Vrachtwagen recht voor de aanhangwagen plaatsen en achteruitrijden in het verlengde van de aanhangwagen.
 • Ongeveer een meter voor de trekdriehoek stoppen.
 • Uitstappen en controleren of het trekoog recht voor de vangmuil zit en op de juiste hoogte.
 • De pen van de vangmuilkoppeling omhoog brengen (mechanisch of op lucht. Dit is per vrachtwagen verschillend).
 • Als de vrachtwagen een verstelbare stootbalk heeft deze op de juiste hoogte brengen.
 • Eventueel rangeerventiel open zodat de trekdriehoek iets meer speling heeft.
 • Instappen en beheerst maar kordaat achteruitrijden tot het trekoog in de vangmuilkoppeling klikt.
 • Uitstappen en controleren of de pen goed naar beneden is gekomen. De stift mag niet uitsteken.
 • Is de pen niet goed naar beneden gekomen, dan jutteren.
 • Luchtslangen en de verlichtingskabel (en de eventuele ABS-kabel) aanbrengen.
 • Stempel omhoogdraaien (en stempelplank en keggen in aanhangwagen leggen).
 • Kentekenplaat plaatsen (als deze er nog niet op zit).
 • Controle verlichting (met examinator).
 • Bij het wegrijden de remmen controleren.
NB. Als de aanhangwagen op de mechanische handrem staat, dan niet vergeten deze los te draaien.
Afkoppelen

Volgorde van afkoppelen:

 • Uitstappen en de keggen plaatsen.
 • Luchtslangen en elektriciteitskabel loskoppelen.
 • Stempelplank onder de stempel plaatsen en deze naar beneden draaien. Als de stempel de grond raakt, halve slag nageven.
 • Eventueel handrem vastdraaien.
 • Vangmuilkoppeling openen.
 • Instappen en ongeveer een meter naar voren rijden.
 • Bij een verstelbare stootbalk deze weer op de juiste hoogte brengen.
Jutteren
naar boven

Als de vangmuilkoppeling niet goed vergrendeld is (de stift steekt nog uit) de volgende stappen ondernemen:

 • Luchtslangen aankoppelen.
 • Als je geen stempelplank gebruikt de stempel iets omhoog draaien.
 • Keg op ongeveer ±30 cm achter het achterwiel plaatsen.
 • Instappen en achteruit rijden tot het achterwiel tegen de keg aanrolt.
 • Uitstappen en controleren of de vangmuil nu wel vergrendeld is.
 • Is dit niet het geval: punt 3 herhalen.
 • Dit herhalen tot de vangmuil vergrendeld is.