Maten en gewichten
Niet op kentekenbewijs aangegeven!!
De met een (*) gemerkte gegevens staan niet op het kenteken- of registratiebewijs. Om achter de hoogte van de aanhangwagen en de lengte van het trekkend voertuig te komen, zullen deze opgemeten moeten worden. Is het gewicht van de lading onbekend, dan kan de aanhangwagen worden gewogen bij een weegbrug (deze is meestal te vinden op een industrieterrein bij bijvoorbeeld een ijzer- of papierhandel).
Lading

Bij het laden van een aanhangwagen moeten een aantal zaken in acht worden genomen:

  • De lading moet natuurlijk zoveel mogelijk vastliggen .
  • Het zwaartepunt moet als het kan zo laag mogelijk worden gehouden. Hoe hoger het zwaartepunt, hoe eerder de kantelgrens overschreden wordt. Denk hierbij aan hangende lading (confectie, vlees), vloeistoffen en vee.
  • Bij het laden de asdruk niet overschrijden en de lading zo gelijk mogelijk verdelen boven de assen.