Remmen
Voor- en achterrrem
Controlepunten remmen
  • De remmen moet voldoende druk opbouwen. Dit betekent dat de remhendel niet tot aan het handvat ingeknepen mag worden. Als de remhendel ingeknepen wordt mag er in het begin geen remwerking zijn, de zogenaamde vrije slag.
  • Slijtage van de remblokken. Hoe meer de remblokken versleten zijn, hoe lager het niveau van de rem-vloeistof wordt. Voor- en achterrem hebben apart remvloeistofreservoir.
  • Lekkage van de koppeling en de leidingen.
  • Gelijkmatige slijtage van de remschijf.
Remvloeistofreservoir voor en achter
Controlepunten ABS (voor en achter)
  • Pulsgever en schijf schoon.
  • Pulsontvanger vrij en onbeschadigd.
  • ABS kabel op scheuren en/of breuken.
  • Lampje op dashboard (gaat uit boven de 10 km/u).
  • Zekering.
Pulsontvanger